BHP

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia wstępne i okresowe, a także prowadzimy bazy danych z terminami szkoleń

Tworzenie niezbędnej dokumentacji

  • Oceny ryzyka zawodowego.
  • Instrukcji, zarządzeń, rejestrów.
  • Coroczna analiza BHP.
  • Tabele przydziału odzieży.
  • Protokoły powypadkowe oraz karty wypadku.

Dokumentacja jest tworzona indywidualnie po uprzednim rozpoznaniu potrzeb pracodawcy. Istnieje możliwość prowadzenia nadzoru nad terminami aktualizacji dokumentacji.

Audyty

  • Wykonywane w cyklu miesięcznym, kwartalnym lub półrocznym na terenie firmy lub w miejscu wskazanym przez klienta.

Doradztwo i wsparcie

  • Usługi doradcze zakresie BHP oraz ochrony przeciwpożarowej, interpretacja przepisów oraz pomoc w prowadzaniu zmian w związku z nowymi przepisami
  • Aktywne wsparcie pracodawcy w razie kontroli.
  • Pośrednictwo w wykonywaniu badań środowiska pracy oraz usług ppoż.